Hem

Välkommen till Capella Hospitalis

Capella Hospitalis bildades för mer än 40 år sedan på SUS av sjukhusanställda kvinnor. Idag kan alla sångglada kvinnor bli medlemmar. Kören repeterar varje onsdagskväll på SUS. Repertoaren består av traditionella jul- och vårsånger, sakral- och profan musik, visor och modern körmusik.

Vill du boka ett framträdande eller bli medlem i kören. Klicka här