Hem

Välkommen till Capella Hospitalis

 

Capella Hospitalis bildades för mer än 50 år sedan på SUS av sjukhusanställda kvinnor. Idag kan alla sångglada kvinnor bli medlemmar. Kören repeterar varje onsdagskväll. Repertoaren består av traditionella jul- och vårsånger, sakral- och profan musik, visor och modern körmusik.

Vill du boka ett framträdande eller bli medlem i kören. Klicka här

Gå in på Kalendarium för att se när vi framträder nästa gång!