Historik

Sjukhuskören, Capella Hospitalis, startades våren 1973 av sjukvårdsanställda i Malmö bl.a. med avsikt att framträda på sjukhusen och sprida glädje till de sjuka.

Kören bestod till en början av både män och kvinnor. På våren 1982 hade de manliga stämmorna svikit och kören blev en ren damkör. I början av 2000 hade vi en kort period åter män med i kören men i dag består kören av ca 30 damer i varierande åldrar.

1981 tilläts även icke-sjukvårdsanställda att värvas till kören och nu är det bara ca halva kören som har anknytning till sjukvården. Namnet CAPELLA HOSPITALIS lever dock kvar.

Övningslokalerna har varierat, men vi har hela tiden befunnit oss på sjukhusområdet. En termin övade vi i sjukhusets kapell. Akustiken var fantastisk när vi sjöng men det gick bara att tala en person i taget, vilket är näst intill omöjligt då ca 30 damer är samlade.

Vi har haft lokal i Diagnostiskt Centrum ingång 44. (under ombyggnaden av sjukhuset har vi repeterat i andra lokaler i Malmö.) Fr o m 23 november 2022 år vi åter på sjukhuset i lokal på Inga Marie Nilssons gata 29. Kören leds sedan mitten av november 2007 av Ann-Christin Hyleborg. Vi uppträder fortfarande på sjukhem och i andra sammanhang med anknytning till sjukvården. Fram till 2003 har vi sjungit vid UMAS middag för de anställda som får sin guldklocka.

Fr om 4 oktober 2023 övar kören i psykiatrihuset på Jan Waldenströmsgata 6.

Bland övriga engagemang kan bland annat nämnas framträdandet på Pildammsteatern tillsammans med många kända artister i sommafinalen av “Pildammskväll”, som arrangerades av tidningen Arbetet och Kulturstödsnämnden. Två konserter i Folkets Park det året då sjukvården blev vald till årets förvaltning, invigning av ortopedens ny reception, konsert i Jubileumsaulan vid invigningen av MAS 100-års jubileum.

Vi har också sjungit tillsammans med svenska och danska körsångare i Scaniaparken i BRO-projektet.

Vår första anhörigkonsert hölls 2002 på Monbijouskolan. Vi har deltagit i tävlingen ”Toner för miljoner” och var i Hässleholm och sjöng, vi har två år varit med i Malmö Gospel Festival och vi brukar sjunga in våren vid olika våreldar runt om i Malmö.

Vi har varit och sjungit uppe i Globen med Kjell Lönnå som körledare.

Har vi möjlighet ställer vi också upp och sjunger vid konferensmiddagar många gånger med deltagare från hela världen. Även mindre kurser och konferenser har fått njuta av vår sång på sina get-together partyn.

Vi har sjungit för Odd Fellows damer till jul, för sjuksköterskeföreningen på sjömansgården också vid jultid. Vi har sjungit för Röda korset i Lomma både på våren och till jul. Vid två tillfällen har vi hyrt Victoriateatern och haft konsert där tillsammans med musiker och solister.

I oktober 2004 arrangerade vi 5 konserter under namnet ”Sangria”. Körledare var Eva Hallberg, medverkade gjorde också Alma Söderberg som dansade, Yinna Larsson som spelade percussion och Inge Persson på saxofon. Lokal för dessa konserter var medicinska klinikens aula, även kallad ”Anatomiska Teatern”. Konserterna var välbesökta, ca 500 personer kom och lyssnade på oss.

Kören har också haft en eftermiddagskonsert och två julkonserter, som dessutom varit förstärkta med skådespelaren och sångaren Hans Peter Edh vid ett tillfälle, en annan gång hade vi vid en vårkonsert hjälp av Dan Gisen Malmqvist och vid en julkonsert var det tenoren Liuz Teaglia som lyste upp vår konsert i Diagnostiskt Centrum med sin skönsång.

Varje år i december har vi julkonsert för allmänheten, de senaste åren i Heliga Trefaldighetskyrkan.

Som tradition har vi även vårkonsert i maj, oftast i CRC`s foajé, även då för allmänheten. Inte att förglömma vår Luciakonsert också i CRC för de anställda.

Föregående körledare:

Ingvar Wickander
Ann-Git Larsson
Ina Nissen Ljunggren
Eva Göransson
Carolina Eriksson Nordin
Eva Nilsson
Eva Hallberg
Ann-Christin Hyleborg

Vi har också haft turen att ha korister som har kunnat rycka in då ordinarie körledare varit förhindrad att leda oss och också kunnat ställa upp under vissa perioder då vi sökt efter ny ledare. Anita Larsson är en av dem och för närvarande har vi Lena Aschenbrenner som kan ställa upp.