Kalendarium

2023-01-18 Körstart Vårterminen

April

2023-04-30 Valborgsmässoafton . 19.00 – Västra Hamnen Scaniaparken

20.00 – Kroksbäcksparken

Maj

2023-05-01 Sång på Annebergsgården kl. 11.00

2023-05-07 Malmö Museum, Rest Wega

2023-05-17. Sång på Dammfrigården kl 13.30

Juni

2023-06-09. Sång på Dammfrigården kl 13.30

December

2023-12-11 . Sång Oxie Församlingshem 14.00

2023-12-13. Annebergsgården 14.00