Kalendarium

2024 | Capella Hospitalis Malmö

16 februari körkonsert kl 13.30 på Tuppen, Tessins väg 10

1 mars körkonsert kl 13.15 på Café Sommaren. Norra Grängesbergsg. 42B

30 april kl 19.00. körkonsert Västra Hamnen, Scaniabadet.

30 april kl 20.00. Körkonsert Kroksbäckskullarna.

1 maj körkonsert kl. 11.00 på Annebergsgården

2 juni kl 14.00 körkonsert Malmö Museum – restaurang Wega.

2023 | Capella Hospitalis

2022 | Capella Hospitalis