2022

2022-04-30 kl 18.00 Kören sjunger på Almåsa Fritidsby

2022-05-01 kl 11.00 Kören sjunger in våren på Annebergsgården

2022-05-15 kl 1400-1500 Danska Trädgården Malmö Museum

2022-06-08 kl 13.30 Dammfrigården

2022-09-23 Körnatt i St Petri kyrka 18.00-23.00. Capella Hospitalis sjunger 19.40-20-02.

2022-11-23 körens nya repetitionslokal finns på sjukhusområdet, på Inga Marie Nilssons gata 29.

2022-12-12, kl 14.00-15.00 kören sjunger i Oxie församlingshem vid kyrkan.

2022-12-13. kl. 07.30 Lucia CRC SUS

2022-12-13, kl, 15.00 kören sjunger på Annebergsgården